(จากซ้าย) ควาน ยัง-โฮ, โปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ และ มร.ทอม บอยส์ 3 ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมอบรมในโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง จากการจับมือกันของ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ และ กกท. ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 5-12 พ.ย.นี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (สกอท.) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดโครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent Center) ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟมีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยโครงการฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 กันยายนศกนี้ ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด

การร่วมมือกันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักกอล์ฟและผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา โดยการนำหลักการชีวกลศาสตร์ด้านกีฬากอล์ฟ (Golf Swing Biomechanics) ระบบสถิติเพื่อการฝึกซ้อมกีฬากอล์ฟ วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬากอล์ฟ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้การฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก โปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟชายดีเด่น ประจำปี 2562 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬากอล์ฟอาชีพชั้นนำของประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร โดยโครงการจะจัดขึ้น ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต แบ่งการอบรมเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การจัดศูนย์บ่มเพาะสำหรับนักกีฬากอล์ฟ ระหว่างในวันที่ 5–12 กันยายน 2564 และ ส่วนที่ 2 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟโดยวิทยากรชั้นนำของโลก อาทิ ดร. ควาน ยัง-โฮ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Golf Swing Biomechanics และ มร.ทอม บอยส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสถิติด้านกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นทีมด้านสถิติของ ทอมมี ฟลีตวูด ที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์การฝึกสอนนักกีฬากอล์ฟอาชีพระดับโลกผ่านทางระบบซูมคอนเฟอเรนซ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564

สำหรับการจัดโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบและมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในจังหวัด ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนและทำการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ก่อนเข้าโครงการ

ทั้งนี้การอบรมทั้งสองส่วนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟและนักกีฬากอล์ฟ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุคเพจ @SAT-Golf Development สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ โทร 099-783-2428 หรือ อีเมล sales_co@rpmsportsbkk.com

Previous article[ประกาศ] กำหนดการแข่งขัน 6 รายการ ณ จังหวัด ภูเก็ต
Next articleประกาศรายชื่อผู้ขออนุญาตเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (Sandbox Swing)