ประกาศ
เรื่อง การยกยอดโอนค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021
และ เปิดรับสมัครเพิ่มเติม

เนื่องจากการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2564 ได้เลื่อนการแข่งขันมาเป็นวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2564 ณ สนามบลู แซฟไฟร์ กอล์ฟ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี และเปิดรับสมัครเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2564

สมาชิกที่ได้จ่ายค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 มาก่อนหน้านี้ ฝ่ายจัดการแข่งขันจะยกยอดรายชื่อและค่าสมัครทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และหากผู้สมัครท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 สามารถแจ้งขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ที่ e-mail: support@thailandpga.or.th ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564

*********************

NOTICE
TRANSFER OF ENTRY FEE SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021
AND EXTENSION OF ENTRY APPLICATION

Please be informed that SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 has been postponed from 31 May – 5 June 2021 to 15–18 July 2021 at Blue Sapphire Golf Resort, Kanchanaburi. The application for entry for this tournament will re-open from 12-23 June 2021.

Members who have paid the entry fee for SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 and wish to participate in the SINGHA-SAT Kanchanaburi Championship 2021 will have their paid entry fee automatically transferred. For those who are not participating, you may have your entry fee refunded by requesting via email to support@thailandpga.or.th no later than 25 June 2021.

Previous articleลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
Next articleยกยอดโอนค่าสมัครรายการ SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021 และเปิดรับสมัครเพิ่มเติม