ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่ขึ้นทะเบียนจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพแล้ว ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (Sinovac) กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสามารถลงทะเบียนนัดหมายวันที่และเวลาฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2564 เวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08:00 – 16:00 น. (*ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ

*หลักฐานที่ใช้ในวันฉีดวัคซีน
– บัตรประจำตัวประชาชน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Nd7JnryYiRWEqarK8
ปิดลงทะเบียน (ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว)

หมายเหตุ
– ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. เป็นต้นไป การกีฬาฯให้โควต้าลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ไม่เกิน 5 คน/วัน
– สมาชิกที่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีน ไม่มีผลต่อการสมัครแข่งขันกอล์ฟอาชีพเฉพาะทัวร์ในประเทศทุกทัวร์ของสมาคมฯ แต่ประการใด แต่ผู้ที่รับวัคซีนมีผลดีเมื่อท่านต้องเดินทางแข่งขันในทัวร์ต่างประเทศหรือทัวร์ระดับนานาชาติที่เข้ามาจัดในประเทศไทย
– สมาคมฯไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ กรณีสมาชิกได้รับวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียง
– ก่อนวันฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่สมาคมฯจะติดต่อท่านเพื่อยืนยันวันและเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง
– โปรดรักษาสิทธิ์ของท่านตามวันและเวลานัดหมายที่ลงทะเบียนไว้
– หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 062-9140955 (คุณบีม)