การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับกีฬาอาชีพ