การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดให้นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ยื่นแบบคำขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– แบบคำขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนสำหรับนักกีฬาอาชีพ (ครช3)
– แบบคำขอรับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนสำหรับบุคลากรกีฬาอาชีพ (ครช4)

สามารถยื่นแบบคำขอได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

สำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-186 7531 ต่อ 8512
Line : http://line.me/ti/g/5RXINlb8Af
E-mail : sportsdevelopment.hub@gmail.com

Previous articleลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 19 สำหรับกีฬาอาชีพ
Next articleเปลี่ยนแปลงรูปแบบและตารางการแข่งขัน Thailand PGA Tour 2021