นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (Thailand PGA) นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา และนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี (Thai LPGA) นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล พร้อมคณะร่วมประชุม ณ สนามกอล์ฟปัญญา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อหาข้อสรุปในการเริ่มการจัดการแข่งขันของทั้งสององค์กร โดยคาดว่าจะเริ่มจัดการการแข่งขันให้กับสมาชิกได้โดยเร็ว และจะประกาศตารางการแข่งขันให้สมาชิกทราบต่อไป

Previous articleการกีฬาฯ ประกาศรายชื่อนักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙
Next articleการอบรมภาคทฤษฎี