ประกาศ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

อ้างถึง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

ให้พนักงานและลูกจ้างของ กกท.ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกอบกับสำนักงาน สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอยู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 21 การกีฬาแห่งประเทศไทย เช่นกัน

ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย กำหนดให้เจ้าหน้าที่สมาคมปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563

Previous articleการชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ต่อบัตรสมาชิก)
Next articleแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนามประจำปี 2563