สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (Thailand PGA) ประกาศตารางการแข่งขันปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 31.6 ล้านบาท โดยเป็นการจัดการแข่งขันครอบคลุมทั้ง 3 Tour คือ

Thailand PGA Tour จำนวน 8 รายการ เงินรางวัลรวมรายการละ 2-3 ล้านบาท รวม 17 ล้านบาท
Thailand Development Tour (TDT) จำนวน 8 รายการ เงินรางวัลรวมรายการละ 1 ล้านบาท รวม 8 ล้านบาท
Thailand Champions Tour (TCT) จำนวน 6 รายการ เงินรางวัลรวมรายการละ 1.1 ล้านบาท รวม 6.6 ล้านบาท
รวมทั้งจัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกของสมาคมฯ (Thailand PGA Q School) จำนวน 2 รายการ

นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากของทุกภาคส่วนจากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่และสามารถประกาศตารางการแข่งขันของปี 2564 ได้ รวมเงินรางวัลทั้งหมด 31.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญของสมาคมฯ เพื่อทำให้สมาชิกมีรายการแข่งขันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก โดยในปี 2564 รูปแบบการแข่งขันจะเป็นการแยกสัปดาห์การแข่งขันของทุก Tour เพื่อทำให้สมาชิกสามารถบริหารเวลาการฝึกซ้อมและการแข่งขันได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามข่าวการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการแข่งขันยังคงต้องเข้มงวดถึงเรื่องระเบียบที่กำหนดจากทางราชการเพื่อทำให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากกิจกรรมการแข่งขันแล้วสมาคมฯยังมีกิจกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก เช่น กิจกรรมการอบรมและเพิ่มสมาชิกวิสามัญประเภทแคดดี้อาชีพ กิจกรรม Executive Golf Academy และกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของสมาคมฯ จึงทำให้สมาคมฯมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี 2564

Schedule 2021

 

Previous articleภิญโญ-ภัทรภูมิ ดีสุดรอบคัดเลือก ทีดีที ขอนแก่น
Next articleสมปราชญ์ ประเดิมนำเดี่ยวสวิง สิงห์-เอสเอที ทีดีที ขอนแก่น