สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2563 ณ ห้องสัมมนา สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563

การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ เลขาธิการและกรรมการกฏข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ มาเป็นประธานและวิทยากรร่วมกับ คุณเกริกชัย บุญประเสริฐ และคุณธนพัทร์ ทองแพ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า 140 ราย

หัวข้อหลักในการอบรมเน้นในเรื่องการใช้ Yardage Book, กฎข้อ 1-20 นิยามศัพท์, ข้อกำหนดการแข่งขันและกฎสนาม มารยาท การประพฤติตนในสนาม และกฎที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี 2019

สำหรับผลการสอบจะประกาศให้ทราบภายหลัง

Previous articleลำดับสิทธิ์การเข้าแข่งขัน Thailand PGA Tour และ Thailand Development Tour 2021
Next articleผลการสอบกฏข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ประจำปี 2563