เมื่อวันอังคารที่ 17 ม.ค. 2560 (นายอานันต์ เผือกพิบูลย์) เลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน (นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา) นายกสมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ให้กับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (นายสกล วรรณพงษ์) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย