สมาชิกสามารถดำเนินการชำระค่าบำรุงสมาคม ดังนี้

  • ค่าบำรุงสมาคม (ค่าต่อบัตรสมาชิก) ประจำปีละ 1,000 บาท (ชำระล่วงหน้าได้ 2 ปี)
  • โอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ ชื่อบัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 406-260623-6
  • ระบุชื่อ-นามสกุล แนบมาพร้อมสำเนาการโอนเงิน (pay-in) โดยการถ่ายรูปหรือสแกน ส่งมาทาง E-mail : support@thailandpga.or.th หรือ Fax 02-136-2092
  • กรณีส่งบัตรสมาชิกทางไปรษณีย์ เพิ่มค่าจัดส่ง 50 บาท โดยโอนมาพร้อมกับค่าบำรุงประจำปี
  • สมาชิกจะได้รับบัตรสมาชิกภายใน 2-3 สัปดาห์
  • กรณีสมาชิกเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา
  • กรณีบัตรสมาชิกชำรุด สูญหาย หรือแก้ไขข้อมูลในบัตร สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท

หมายเหตุ:    ข้อบังคับสมาคมฯข้อที่ 12.4 กำหนดไว้ว่าหากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี สมาชิกภาพของสมาชิกจะสิ้นสุดลง

******************************

Previous articleสิงห์ ทีดีที ชลบุรี รอบแรกไม่จบ พงศ์เทพ นำบนคลับเฮ้าส์
Next article“วีรวิชญ์ “แชมป์เหนือโปร คว้าโทรฟี่ สิงห์ ทีดีที ชลบุรี