ตามที่สมาคมได้เลื่อนการแข่งขันรายการ SINGHA TDT Lamphun 2019 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดแล้วนั้น

ในส่วนค่าสมัครจำนวน 1,900 บาท ของผู้สมัครรายการ SINGHA TDT Lamphun 2019 ทางสมาคมขอให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ดังต่อไปนี้
1.หากประสงค์ที่จะขอรับเงินคืนให้ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมแนบสำเนาหรือภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงินคืน
2.หากประสงค์ที่จะยกยอดเงินเพื่อสมัครรายการ SINGHA TDT Hua Hin 2019 ให้ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมแนบใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ e-mail: support@thailandpga.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2562

Previous articleขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ”โปรบุญเลิศ สุขอร่าม”
Next articleSINGHA-SAT Phetchaburi Championship 2019