วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม นี้!! การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เวลา 09:30 เป็นต้นไป ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ จ.นครนายก

***เฉพาะสมาชิกสามัญ ประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) เท่านั้น! ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง

“มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกผู้นำวงการกอล์ฟอาชีพไทย”