กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกประกาศกระทรวงฯ เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑)

๑. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf

๒. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) https://sports.mots.go.th/sport…/download/document_sport.pdf

๓. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา “สปิริต” https://sports.mots.go.th/spirit/ เริ่มต้นลงทะเบียนได้วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

Previous articleการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
Next articleนายกเอ็กซ์ ชนะขาดเลือกตั้งสวิงอาชีพ ย้ำชัดพัฒนาวงการต่อเนื่อง