ตามที่รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 นั้น

ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จึงมีความจำเป็นและเห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการแข่งขันของรายการดังต่อไปนี้

– Thailand Development Tour
รายการ สิงห์-เอสเอที ทีดีที กบินทร์บุรี (SINGHA-SAT TDT Kabinburi 2020)
ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563
ณ. สนามกอล์ฟ กบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี

– Thailand PGA Tour
รายการ สิงห์-เอสเอที หัวหิน แชมเปี้ยนชิพ (SINGHA-SAT Hua Hin Championship 2020)
ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2563
ณ. สนามกอล์ฟ หลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ และหน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้ดำเนินการจัดการแข่งขันได้
ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจะรีบแจ้งประกาศถึงกำหนดการแข่งขันใหม่ให้ทราบโดยทันที

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิก ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยทุกท่าน ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอส่งกำลังใจให้แก่ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่ได้เสียสละและร่วมมือกันเพื่อปฎิบัติหน้าที่ในภาระกิจครั้งสำคัญของประเทศชาติมา ณ.ที่นี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

Previous article3 โปรไทยส่งแรงใจถึงคนไทยและทีมแพทย์สู้โควิด-19
Next articleกกท. ยันหาทางเยียวยาบุคลากรกีฬาและนักกีฬาในทุกกลุ่มจาก COVID-19