สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่และนักกอล์ฟทุกคน ใส่เสื้อสีเหลืองในวันสุดท้ายของการแข่งขันของทุกรายการแข่งขันของ Thailand PGA Tour, Thailand Development Tour และ Thailand Champions Tour ระหว่างเดือน พ.ค. จนสิ้นสุดเดือน ก.ค. 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่วนวันอื่นๆ ในรายการแข่งขันช่วงดังกล่าว สามารถสวมเสื้อตามที่เจ้าหน้าที่และนักกอล์ฟสะดวก