เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 1/2562 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

โดยการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณโชคชัย บุญประเสริฐ กรรมการวินัยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ มาเป็นประธานและวิทยากรร่วมกับ คุณธนพัทร์ ทองแพ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับครั้งใหญ่ที่เริ่มบังคับใช้แล้วในปีนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า 80 ท่าน

สำหรับผลการสอบกฏข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟในครั้งนี้ จะประกาศให้ทราบในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.thailandpga.or.th

Previous articleกำหนดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 1/2562
Next articleประกาศผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 1/2562