สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟอาชีพระดับชาติ ประจำปี 2560 ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ สนามรอแยล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก โดยนายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายอานันต์ เผือกพิบูลย์ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมแทน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีสมาชิกสมาคมฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน ดังนี้
กฤษณรัตน์ อริชาติ
กิตตินันท์ ประเศรษฐสุต
กิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว
คงเกียรติ โชติพันธุ
คิว วิมลศิลปิน
จิรโรจน์ สอนโพธิ์ธนัต
ชยพล นิลรักษา
ชลทิตย์ เอี่ยมโสภณ
ณัฎฐวรรษ ปานแก้ว
ดำรง แซ่เฮ้ง
ตรีเดช ศิริบงกชคุณ
เทอดพันธ์ บุ้งทอง
แทนไท บุตรหนองแสง
ธณทร วะจิดี
ธนทร ชัยสุขสุวรรณ
ธนรัฐ จตุกานนท์
บัณฑิต เลิศมณีกาญจน์
บุญชัย แง้เจริญกุล
ปิยะพงษ์ ทองตัน
พลวัตร รัตนเลิศธาดา
พิเชต ภุมราสกุล
พิริยะ ดีสถิตกุล
ภุชงค์ ทาบุญมา
เลื่อง ภัทรนาคเรือง
วรินทร์ ศุภวิบูลย์
วัฒนา ไทยสงวนวรกุล
วารุจน์ อุปัญญ์
วิชนันท์ เอี่ยมโสภณ
ศิริศักดิ์ เอกมณีนิล
เศรษฐศักดิ์ กีรติอาภากุล
สุดสยาม จันทราทิตย์
สุทธิพงษ์ วิบูลย์วิริยะสกุล
อรรถกานต์ วัชรคม
อรัณย์ พีรภูมิ

Previous articleSingha-SAT Prachinburi Classic
Next articleเกะ-อ๋อม ฮอตหวดโฮลอินวัน จิ๋ว สุดยอดตีวันเดียว ลบแปด นำสวิงซีเกมส์ชาย