– การแต่งกายสุภาพ งดเว้น เสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ
– ระหว่างการอบรมห้ามใช้โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด