ผู้สนใจขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ คุณมังกร ศรีเจริญกูล โทร.090-321-2915
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นในการเข้าร่วมโครงการนี้)