เป็นการอบรมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การเป็นแคดดี้อาชีพมาแล้วเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
1. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-29 รายการ = ระดับ 1
2. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 30-49 รายการ = ระดับ 2
3. มีประสบการณ์ตั้งแต่ 50 รายการขึ้นไป = ระดับ 3

โดยรุ่นที่ 1 นี้ เป็นการอบรม 1 วัน (8ชั่วโมง) แต่เพื่อความสะดวก จะแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ครั้งๆละ 4 ชั่วโมง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พ.ย. ที่สนาม Evergreen Hills Golf Club เวลา 15:00-19:00 น.
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค. ที่สนาม Singha Park Khon Kaen Golf Club เวลา 15:00-19:00 น.

สมัครได้ที่ > https://forms.gle/MxnYiimyHHgiAd319 *ฟรี!! ไม่มีค่าสมัคร (สำหรับรุ่นที่ 1 เท่านั้น)

เมื่ออบรมครบตามกำหนด สามารถขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกวิสามัญ ประเภทแคดดี้อาชีพ กับ สกอท. โดยมีค่าบำรุงปีละ 1,000 บาท

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป แคดดี้ส่วนตัวที่มาทำหน้าที่ในรายการแข่งขันของสมาคมฯ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ (ประเภทแคดดี้อาชีพเท่านั้น) ไม่อนุญาตแคดดี้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯประเภทแคดดี้อาชีพ ทำหน้าที่แคดดี้ส่วนตัวในรายการแข่งขันของสมาคมฯ

Previous articleเปิดรับสมัครสมาชิกประจำปี 2563
Next articleกอล์ฟอาชีพสนามที่ 7 สวิงใครจะเด็ดที่สุด 23-29 พ.ย.นี้ มาลุ้นกัน