ประกาศ ไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก รายการ SINGHA TDT MAE-MOH 2018

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ Thailand Development Tour รายการ SINGHA TDT Mae-Moh 2018 ซึ่งกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ การไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จะไม่มีการแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

นักกอล์ฟที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน สามารถฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 สิงหาคม และแข่งขันในวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 โดยไม่มีการแข่งขันในรอบคัดเลือก

NOTICE TO PLAYERS
NO QUALIFYING ROUND SINGHA TDT MAE-MOH 2018

Please be informed that there will be NO qualifying round on 14 August 2018 at the SINGHA TDT Mae-Moh, Venue: Mae Moh Golf Course 2018, Lampang , tournament rounds: 14 Aug 2018.

The official practice round will be on 15 August. The tournament rounds will be on 16-17 August, all players are NOT required to play in qualifying round.

Previous article4th SINGHA Thailand Champions Tour 2018
Next articleสารต้องห้ามทางการกีฬา