สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ณ สนามปัญญา รามอินทรา กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวันชัย มีชัย อุปนายกสมาคมฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นผู้เปิดการอบรมและให้โอวาทกับผู้ที่สมัครอบรมกฎในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรรับเชิญ 2 ท่านที่ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ คุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ และคุณธนพัทร์ ทองแพ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 87 คน

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมในรอบนี้จะมีสิทธิ์สมัครสอบภาคสนามระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2560 ณ สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟแอนด์การ์เด้นส์ จ.นครนายก ต่อไป