การเลือกตั้งกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนนักกีฬาอาชีพและผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 9:00-12:00 น. ณ ชั้น 24 การกีฬาแห่งประเทศไทย

บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
http://www.thaips.org/2020/07/24/ผู้มีสิทธิลงคะแนน