นายจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการจัดการแข่งขัน และกรรมการกฎข้อบังคับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพฯ เผย เนื่องจากกฎกีฬากอล์ฟจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นี้ นักกอล์ฟจำเป็นต้องมีการเรียนเรียนรู้และทำความเข้าใจกับกฏใหม่ให้ถูกต้องเพื่อการเล่นที่ดี

สมาคมฯ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมให้ความรู้กับสมาชิกในทัวร์และนักกอล์ฟที่สนใจทั่วไป เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนถึงสิ้นปี เพราะกฏกติกาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกอล์ฟทุกคน กฏกติกาใหม่แตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมาก โดยโครงการนี้มีกำหนดจัดอบรมให้กับสมาชิกระหว่างแข่งขันในทุกทัวร์นาเม้นต์จนถึงสิ้นฤดูกาลแข่งขันของปี 2018 จึงอยากให้นักกอล์ฟเห็นความสำคัญเข้าร่วมอบรม เพื่อการเล่นที่ดีของตัวเอง