เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คลับเฮ้าส์ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้นส์ จ.นครนายก คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 มีคณะกรรมการสมาคมฯ รวมถึงสมาชิกสามัญจำนวน 62 คน เข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายผู้แทนคือ คุณกมลวรรณ สุทธิบุตร หัวหน้างานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ คุณรุ้งรัชฏา ขาวคม พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 งานทะเบียนกลางสมาคมกีฬา กององค์กรและพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ประมวลสรุปผลงานของสมาคมฯ โดย คุณจิตติศักดิ์ แต้มประเสริฐ อุปนายกและกรรมการกฎ ข้อบังคับ นำเสนอผลงานของสมาคมฯ ตลอดปีที่ผ่านมา และแถลงกิจการที่จะดำเนินการต่อไปในปี 2561 ให้สมาชิกได้รับทราบ และได้แถลงเพิ่มเติมเรื่องการยกระดับการแข่งขันในทุกรายการของสมาคมฯ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟ ในเรื่องบัญชีงบดุลโดย รศ.อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์ อุปนายกและเหรัญญิก และคุณอานันต์ เผือกพิบูลย์ เลขาธิการ แถลงสรุปบัญชี รายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา และได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน ให้กับสมาชิกได้รับทราบและลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ กล่าวแถลงว่า “ตลอดปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสมาคมฯ คณะที่ปรึกษา รวมถึงทีมงานของสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกคน ทำงานกันอย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยความโปร่งใส ถูกต้องชอบธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอให้สมาชิกเชื่อมั่นและไว้ใจในการทำงาน”

Previous articleดีกรีแชมป์ร่วมล่าฝันเพียบ สิงห์-นครนายก แชมเปี้ยนชิพ 2018
Next article‘อรัณย์’ หวด 65 ดีสุดในอาชีพ รั้งฝูง สิงห์-เอสเอที ไทยพีจีเอ สนามสอง ที่วอเตอร์มิลล์