– รายชื่อผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศและอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ