เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่กำลังจะมาถึง ในนามสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โชคดี และมีความสุขตลอดทั้งปี

Happy New Year 2017
Good health, good luck and much happiness throughout the year.