เปิดรับสมัครสอบโปรครั้งที่ 2/2565

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 1. อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมนาสนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ เวลา 8:30-17:00 น. ค่าสมัคร 3,000 บาท ปิดรับสมัคร 6 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00 น. 2. สอบภาคสนาม วันที่ 18-21...

ประกาศ เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบโปร

จากมติการประชุมคณะกรรมการวาระปี 2563-2567 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 กำหนดเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ดังนี้ 1. ประเภทนักกอล์ฟแข่งขันอาชีพ (Tournament Player) ระยะไม่น้อยกว่า 6,800 หลา วันละ 18 หลุมต่อเนื่อง 4 วัน รวม 72 หลุม...

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 มีผู้สำเร็จครบหลักสูตรทั้งสิ้น 76 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพจำนวน 29 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพจำนวน 53 คน เมื่อวันที่ 20...

ขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนามประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนามประจำปี 2565 หลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 174 คน แบ่งเป็น – ประเภทนักกอล์ฟอาชีพ Tournament Players (TP)...

อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ มาเป็นประธานการอบรมและวิทยากรร่วมกับ คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง โดยมีผู้เข้าอบรมทั้ง 2 รอบรวมกว่า 160 คน ซึ่งหัวข้อหลักในการอบรมครั้งนี้เน้นในเรื่องการใช้...

ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565

ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 วันที่ 3 มีนาคม (รอบที่ 1) และ วันที่ 4 มีนาคม (รอบที่ 2) ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ผลการสอบวันที่ 3 มีนาคม 2565 (รอบที่ 1) ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ 1 กรธวัช ชวาลชาญกิจ ผ่าน 2 กรภัทร์ ธันวารชร ผ่าน 3 ก่อพงศ์...

รายชื่อผู้สอบภาคสนามปี 2565

รายชื่อผู้สอบภาคสนามระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายชื่อผู้สอบภาคสนามระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ข้อกำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันปี 2565 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 2....

รายชื่อผู้อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 วันที่ 3 มีนาคม (รอบที่ 1) และ วันที่ 4 มีนาคม (รอบที่ 2) เวลา 8:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ รายชื่อผู้อบรมวันที่ 3 มีนาคม 2565 (รอบที่...

ข้อกำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันปี 2565

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม (หรือตามที่สาธารณสุขจังหวัดกำหนด) และต้องส่งใบรับรองให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯก่อนเข้าสนามแข่งขัน 3. ก่อนเข้าสนามแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีการ PCR หรือ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่วันเวลาที่ได้รับการตรวจ...

เปิดรับสมัครสมาชิกประจำปี 2565

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2022 ประเภท นักกอล์ฟอาชีพ (Tournament Player) คลิกที่นี่ หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2022 ประเภท ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (Golf Instructor) คลิกที่นี่ 1....
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ -