พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2566 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023 มีผู้สำเร็จตามหลักสูตรทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) จำนวน 18 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) จำนวน 32 คน เมื่อวันที่...

[ประกาศ] รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (GI) ประจำปี 2566

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟ (GI) ประจำปี 2566 วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก หมายเหตุ: คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนนจึงจะถือว่าสอบผ่าน สำหรับผู้ที่สอบผ่านสามารถสมัครอบรมทฤษฎีวันที่ 7-11 มีนาคม 2566 สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ...

แสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023

แสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 150...

ปฐมนิเทศผู้สมัครสอบเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ประเภทผู้ฝึกสอน (GI)

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดปฐมนิเทศผู้สมัครสอบเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ ประเภทผู้ฝึกสอน (GI) เพื่อเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดปฐมนิเทศผู้สมัครสอบเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพ...

Thailand PGA Q-School ก้าวแรกสู่เส้นทาง “นักกอล์ฟมืออาชีพ”

กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีมานานหลายศตวรรษและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการเพิ่มขึ้นของการแข่งขันระดับโลกพร้อมเงินรางวัลจำนวนมหาศาล และนั่นคือที่มาของ Thailand PGA Q-School จุดเริ่มต้นสู่เส้นทาง "นักกอล์ฟมืออาชีพ" Thailand PGA Q-School เป็นทัวร์นาเมนต์สำหรับการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำทุกปี ที่จัดโดย Thailand PGA ซึ่งเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟได้เข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อแข่งขันกับนักกอล์ฟอาชีพชั้นนำในประเทศไทย ในการสอบเป็นไปตามกระบวนการทั้งเรื่องกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ, การสอบความสามารถในสนามแข่งขันจริง ท้าทายด้วยเกณฑ์ใหม่เมื่อกลางปี 2565 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่นักกอล์ฟหลายคนยังไม่ทันตั้งตัว และการสอบลงลึกถึงทฤษฎีกอล์ฟ โดยเฉพาะปี 2566 เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนแปลงการสอบภาคสนามสำหรับประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) เข้มข้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา...

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนามปี 2566

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนามปี 2566 วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก No. Name Nat Status 1 กรภัทร์ เมฆสวี THA TP+GI 2 กรุงเทพ วรรณพักตร์ THA GI 3 กรุงธน วรรณพักตร์ THA GI 4 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ THA TP 5 กฤษณ์ ฤกษ์สง่า THA GI 6 กวินธร สุมนาวดี THA GI 7 ก้องเกียรติ ศรีฤทธิสกุล THA GI 8 กอบเดช รอดรัต THA TP+GI 9 กันตภณ เสมสมาน THA GI 10 กำธร ณัฐวิริยกุล THA GI 11 กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล THA GI 12 กิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์ THA GI 13 กิตติศักดิ์ สัตยารักษ์ THA TP+GI 14 กิรติ...

กำหนดการสอบภาคสนาม GI (ใหม่)

สําหรับผู้สมัครสอบเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI) รูปแบบ SCORE – INTERVIEW – SKILL หรือเรียกว่า (SIS) สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดวิธีการสอบรูปแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score) การสอบสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview) การสอบความสามารถในการอธิบายและปฏิบัติจริง (Skill) ทั้ง 3...

Update! ตารางการแข่งขันปี 2023

Thailand PGA Tour 2023 Thailand Development Tour 2023 Thailand Champions Tour 2023 Thailand PGA Q-School 2023 (Update 7/2/2023)

อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 1/2566

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ มาเป็นประธานการอบรมและวิทยากรร่วมกับ คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 80 ท่าน หัวข้อหลักในการอบรมครั้งนี้เน้นเรื่อง กฎกอล์ฟใหม่ปี 2023, การใช้ Yardage...

ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566

ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ 1 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ ผ่าน 2 กวินท์ วชนะ ผ่าน 3 กอบเดช รอดรัต ผ่าน 4 กันตภณ เสมสมาน ผ่าน 5 กานต์ หวังมหาพร ผ่าน 6 กำธร ณัฐวิริยกุล ผ่าน 7 กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผ่าน 8 กิรติ เรืองรุ่ง ผ่าน 9 เขมชิต ทองไกรแสน ผ่าน 10 จักรวาล ศักดิ์ศรี ผ่าน 11 จักรา พสุภา ผ่าน 12 จิศวพล ชัยวรรณจินดา ผ่าน 13 จีระยุ โพธิ์กระจ่าง ผ่าน 14 ชรินทร์...
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ -