อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 1/2566

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ มาเป็นประธานการอบรมและวิทยากรร่วมกับ คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 80 ท่าน หัวข้อหลักในการอบรมครั้งนี้เน้นเรื่อง กฎกอล์ฟใหม่ปี 2023, การใช้ Yardage...

ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566

ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ 1 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ ผ่าน 2 กวินท์ วชนะ ผ่าน 3 กอบเดช รอดรัต ผ่าน 4 กันตภณ เสมสมาน ผ่าน 5 กานต์ หวังมหาพร ผ่าน 6 กำธร ณัฐวิริยกุล ผ่าน 7 กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผ่าน 8 กิรติ เรืองรุ่ง ผ่าน 9 เขมชิต ทองไกรแสน ผ่าน 10 จักรวาล ศักดิ์ศรี ผ่าน 11 จักรา พสุภา ผ่าน 12 จิศวพล ชัยวรรณจินดา ผ่าน 13 จีระยุ โพธิ์กระจ่าง ผ่าน 14 ชรินทร์...

รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566

รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8:30 – 16:00 น. ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 1 กฤตลักษณ์ ระดารงค์ 2 กวินท์ วชนะ 3 กอบเดช รอดรัต 4 กันตภณ เสมสมาน 5 กานต์ หวังมหาพร 6 กำธร ณัฐวิริยกุล 7 กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล 8 กิรติ เรืองรุ่ง 9 กุลพัทธ์ จุลเกษม 10 เขมชิต...

การสอบภาคสนาม (ใหม่) สำหรับผู้สมัครสอบเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI)

Thailand PGA Qualifying School การสอบภาคสนาม (ใหม่) สำหรับผู้สมัครสอบเป็นสมาชิกประเภทผู้ฝึกสอน (GI) รูปแบบ SCORE – INTERVIEW – SKILL หรือเรียกว่า (SIS) สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้กำหนดวิธีการสอบรูปแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ • การสอบภาคสนาม 36 หลุม (Score) • การสอบสัมภาษณ์ทักษะการสอน (Interview)...

เปิดรับสมัครสอบโปรครั้งที่ 1/2566

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 1. อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ เวลา 8:30-16:00 น. ค่าสมัคร 3,000 บาท ปิดรับสมัครวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 16:00 น. 2. สอบภาคสนาม วันที่ 14-17...

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 #2

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 #2 มีผู้สำเร็จครบหลักสูตรทั้งสิ้น 24 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) จำนวน 11 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI)...

ประกาศ ยืนยันการอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2565

เนื่องจากได้มีการประกาศเลื่อนกำหนดการอบรมทฤษฎีไปแล้วนั้น สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอแก้ไขประกาศและยืนยันว่ายังคงจัดให้มีการอบรมภาคทฤษฎีตามกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้คือระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพมหานคร จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

รัชชากร เข้าที่ 1 ไทยพีจีเอ คิว-สกูล 2022

รัชชากร พิพัฒน์ไพศาล ทำผลงานรวม 4 วัน 1 อันเดอร์พาร์ 287 ดีที่สุดในการแข่งขันสอบภาคสนามเพื่อเป็นนักกอล์ฟอาชีพ หรือ ไทยแลนด์ พีจีเอ คิว-สกูล 2022 ควง ภูษณะ พุทธชนาธิป รับการ์ดทัวร์ (Tournament Player - TP) แข่งขันในปีหน้า ขณะที่...

แสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนามครั้งที่ 2/2565

แสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนามครั้งที่ 2/2565 หลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2565 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 114 คน แบ่งเป็น – ประเภทนักกอล์ฟอาชีพ Tournament Players (TP) จำนวน 49...

อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งที่ 2/2565

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมมนาสนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ มาเป็นประธานการอบรมและวิทยากรร่วมกับ คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 80 ท่าน หัวข้อหลักในการอบรมครั้งนี้เน้นเรื่องการใช้ Yardage Book,...
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ -