ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2024

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2567 หลักสูตร Thailand PGA Q-School ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมกฎ, สอบภาคสนาม และอบรมภาคทฤษฎี โดยมีโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) และกรรมการกลางสมาคมฯ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และโปรวัลลภ ขนาดนิด อุปนายกและนายทะเบียนสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงแล้วนั้น ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2024...

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี 20-24 ก.พ. 67

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท 1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก GI 2 กฤตนัย เรือนอินทร์ GI 3 กฤตภาส รัตน์ประสาทพร GI 4 กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ GI 5 กฤษดา เพชรมาลัย TP+GI 6 กษิดิ์เดช วงษ์ศิริ GI 7 กันตวัฒน์ สิทธิพัฒนไพศาล GI 8 ชวิน ชลิศราพงศ์ GI 9 ชัดดิศ ลิ้มพบมงคล GI 10 ฐิติกร สถิตย์ศุภมาศ GI 11 ณภัส สนทอง GI 12 ณัฏฐ์ธนน กฤษฎาสุรเศรษฐ์ TP 13 ณัฐฐ์ กิจชโยทรัพย์ GI 14 ณัฐภัควัฒน์ ธีระพรสถานนท์ GI 15 ตันติกร...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2024 #1

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2024 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 136 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท –...

[ประกาศ] ผลสอบกฎข้อบังคับฯ 1 ก.พ. 67

ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ 1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก ผ่าน 2 กฤตพัส คำสีลา ผ่าน 3 กฤษกร เอกมงคลไพศาล ผ่าน 4 กฤษดา เพชรมาลัยกุล ผ่าน 5 กวินเชษฐ์ มณีนนทเศรษฐ์ ผ่าน 6 กวินท์ กิติชัยชาญ ผ่าน 7 กัญญ์กฤศน์ ภิรมย์เอี่ยม ผ่าน 8 กันต์ บุญประเสริฐ ผ่าน 9 กิดาการ ชวนคิด ผ่าน 10 คุณานนต์ ชนินทร์สถาปัตย์ ผ่าน 11 จิระพงศ์ วงศ์ฟัก ผ่าน 12 จีรัชญ์ ฮาเซกาวา ผ่าน 13 เจเรมี จันทร์หอม ผ่าน 14 ชยภัทร สุนทรนนท์ ผ่าน 15 ชวิน...

กอล์ฟอาชีพฯ จัดอบรมกฎข้อบังคับฯปี 67

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของหลักสูตร Thailand PGA Q-School โดยได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ, คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60...

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม 6-9 ก.พ.นี้ ที่วอเตอร์มิลล์

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท วันสอบ 1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก TP+GI 6-9 ก.พ. 2 กฤตนัย เรือนอินทร์ GI 6-7 ก.พ. 3 กฤตพัส คำสีลา GI 6-7 ก.พ. 4 กฤษกร เอกมงคลไพศาล GI 6-7 ก.พ. 5 กฤษดา เพชรมาลัยกุล TP+GI 6-9 ก.พ. 6 กวินท์ กิติชัยชาญ GI 6-7 ก.พ. 7 กวินธร...

รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับฯ 1 ก.พ. 67

รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8:00 - 16:00 น. ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 1 กรธณมงคล จันทร์มูสิก 2 กฤตพัส คำสีลา 3 กฤษกร เอกมงคลไพศาล 4 กฤษดา เพชรมาลัยกุล 5 กวินเชษฐ์ มณีนนทเศรษฐ์ 6 กวินท์ กิติชัยชาญ 7 กัญญ์กฤศน์ ภิรมย์เอี่ยม 8 กันต์ บุญประเสริฐ 9 กิดาการ ชวนคิด 10 คุณานนต์...

เปิดรับสมัครแล้ว! THAILAND PGA Q-SCHOOL 2024

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 หลักสูตรประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (Tournament Player) หลักสูตรประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (Golf Instructor) 1. อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ เวลา 8:00-16:00 น. ค่าสมัคร 5,000 บาท ปิดรับสมัคร 25 มกราคม...

Thailand PGA 2024 Schedule

Thailand PGA Tour 2024 Thailand Development Tour 2024 Thailand Champions Tour 2024 Thailand PGA Q-School 2024 https://thailandpga.or.th/schedule-2024/

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023 #2

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ในหลักสูตร Thailand PGA Q-School ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมกฎ, สอบภาคสนาม และอบรมภาคทฤษฎี โดยมีโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ (อุปนายกและกรรมการกลาง) เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และโปรวัลลภ ขนาดนิด (อุปนายกและนายทะเบียน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม สำเร็จลุล่วงแล้วนั้น ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School...
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ -