พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 มีผู้สำเร็จครบหลักสูตรทั้งสิ้น 76 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพจำนวน 29 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพจำนวน 53 คน เมื่อวันที่ 20...

ขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนามประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟที่ผ่านการสอบภาคสนามประจำปี 2565 หลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 174 คน แบ่งเป็น – ประเภทนักกอล์ฟอาชีพ Tournament Players (TP)...

อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ มาเป็นประธานการอบรมและวิทยากรร่วมกับ คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง โดยมีผู้เข้าอบรมทั้ง 2 รอบรวมกว่า 160 คน ซึ่งหัวข้อหลักในการอบรมครั้งนี้เน้นในเรื่องการใช้...

ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565

ผลการสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 วันที่ 3 มีนาคม (รอบที่ 1) และ วันที่ 4 มีนาคม (รอบที่ 2) ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ผลการสอบวันที่ 3 มีนาคม 2565 (รอบที่ 1) ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ 1 กรธวัช ชวาลชาญกิจ ผ่าน 2 กรภัทร์ ธันวารชร ผ่าน 3 ก่อพงศ์...

รายชื่อผู้สอบภาคสนามปี 2565

รายชื่อผู้สอบภาคสนามระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายชื่อผู้สอบภาคสนามระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์ กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ข้อกำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันปี 2565 1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 2....

รายชื่อผู้อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟปี 2565

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2565 วันที่ 3 มีนาคม (รอบที่ 1) และ วันที่ 4 มีนาคม (รอบที่ 2) เวลา 8:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ รายชื่อผู้อบรมวันที่ 3 มีนาคม 2565 (รอบที่...

ข้อกำหนดการเข้าร่วมการแข่งขันปี 2565

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในระดับที่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขัน 2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม (หรือตามที่สาธารณสุขจังหวัดกำหนด) และต้องส่งใบรับรองให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมฯก่อนเข้าสนามแข่งขัน 3. ก่อนเข้าสนามแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีการ PCR หรือ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง นับแต่วันเวลาที่ได้รับการตรวจ...

เปิดรับสมัครสมาชิกประจำปี 2565

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2022 ประเภท นักกอล์ฟอาชีพ (Tournament Player) คลิกที่นี่ หลักสูตร Thailand PGA Q-school 2022 ประเภท ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (Golf Instructor) คลิกที่นี่ 1....

ตารางการแข่งขันประจำปี 2565

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ พีจีเอ ทัวร์, ไทยแลนด์ ดีเวลล็อปเมนต์ ทัวร์, ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ และไทยแลนด์ พีจีเอ คิวสคูล ประจำปี 2565 โดยสมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาการเล่นของนักกอล์ฟอาชีพในประเทศ และจัดการสอบเพื่อรับนักกอล์ฟเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมฯ...

เลื่อนการสอบ THAILAND PGA QUALIFYING SCHOOL 2021

ประกาศเลื่อนการสอบ THAILAND PGA QUALIFYING SCHOOL 2021 ครั้งที่ 1 วันที่ 22-25 มิ.ย. 2564 วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จ.นครนายก อย่างไม่มีกำหนด
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ -