ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023 #2

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ในหลักสูตร Thailand PGA Q-School ซึ่งได้ดำเนินการจัดอบรมกฎ, สอบภาคสนาม และอบรมภาคทฤษฎี โดยมีโปรป้อมเพ็ชร สารพุทธิ (อุปนายกและกรรมการกลาง) เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และโปรวัลลภ ขนาดนิด (อุปนายกและนายทะเบียน) เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม สำเร็จลุล่วงแล้วนั้น ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School...

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 66

รายชื่อผู้สมัครอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท 1 กฤตวัฒน์ เพ็ญศรี GI 2 กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท GI 3 กฤษฏ์กวิน เพศประเสริฐ GI 4 กัปตัน เงินทองรัตนกุล GI 5 กิตติพงษ์ ไพฑูรย์เจริญสุข TP 6 กิตติภูมิ เนตรสุวรรณ์ GI 7 คณพัฒน์ ร้อยกรแก้ว GI 8 จิศวพล ชัยวรรณจินดา GI 9 ชิษณุชา คลื่นแก้ว GI 10 ชิษณุพงศ์ วงษ์ศรีวิลาศ GI 11 ชุติพนธ์ ศิริโวหาร GI 12 ณัฐนันท์...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 #2

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบภาคสนาม Thailand PGA Q-School 2023 #2 เพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี การสอบภาคสนามครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 203 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท – นักกอล์ฟอาชีพ...

สกอท.จัดปฐมนิเทศและอบรมกฎฯ 13-14 ต.ค. 66

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 13-14 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากคุณพนัส หิรัญสิริสมบัติ, คุณเบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง และคุณดำรง แซ่เฮ้ง ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 140 ท่าน หัวข้อหลักในการอบรมให้ความสำคัญเรื่อง กฎกอล์ฟใหม่ปี...

[ประกาศ] ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 14 ตุลาคม 2566

ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ 1 Alan James Davidson (USA) ผ่าน 2 Bryan W. Teoh (Malaysia) ผ่าน 3 Muhammad Zaeem Bin Mohd Yasin (Malaysia) ผ่าน 4 Pone Pyae Chan Han...

[ประกาศ] ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 13 ตุลาคม 2566

ผลสอบกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ผลสอบ 1 Ben Godleman (British) ผ่าน 2 Bongkook Ko (Korea) ผ่าน 3 Changkyoung Lee (Korea) ผ่าน 4 Daito Nishiyama (Japan) ผ่าน 5 George Ounstead (GBR) ผ่าน 6 Graeme Bayly (Newzeland) ผ่าน 7 Jongkyung Woo (Korea) ผ่าน 8 Kyaw...

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม 17-20 ต.ค. 66 สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ

รายชื่อผู้สมัครสอบภาคสนาม วันที่ 17-20 ตุลาคม 2566 ณ สนามกบินทร์บุรี สปอร์ตคลับ จ.ปราจีนบุรี ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท วันสอบ 1 Bryan W. Teoh (Malaysia) TP 17-20 ต.ค.66 2 Daito Nishiyama (Japan) TP 17-20 ต.ค.66 3 Dong Hyun Park (Korea) TP 17-20 ต.ค.66 4 Hyung Ho Kim (Korea) TP+GI 17-20...

รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ 13 และ 14 ต.ค. (2 รอบ)

กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านและเข้าอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด รายชื่อผู้สมัครอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 8:00 - 16:00 น. ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟคลับ กรุงเทพฯ ลำดับ ชื่อ - นามสกุล 1 Ben Godleman (British) 2 Bongkook Ko (Korea) 3 Changkyoung Lee (Korea) 4 Daito Nishiyama (Japan) 5 George Ounstead (GBR) 6 Graeme...

เปิดรับสมัครสอบโปรครั้งที่ 2/2566

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 หลักสูตรประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (Tournament Player) หลักสูตรประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (Golf Instructor) 1. อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ สนามปัญญา อินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ เวลา 8:00-16:00 น. ค่าสมัคร 3,000...

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2566 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2023 มีผู้สำเร็จตามหลักสูตรทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) จำนวน 18 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) จำนวน 32 คน เมื่อวันที่...
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ -