ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน COVID-19

สมาชิกนักกีฬา และ บุคลากรกีฬาอาชีพ ของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ท่านใดยังไม่ได้รับวัคซีนและมีความต้องการรับวัคซีน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ สมาคมฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าหากลงทะเบียนมาแล้ว จะได้รับวัคซีนตามที่ลงทะเบียนหรือไม่ จุดประสงค์ของสมาคมฯในครั้งนี้ เพื่อหากได้โควต้าวัคซีนจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ก่อน และทำให้สมาคมฯสามารถส่งรายชื่อได้ทันเวลา และทำให้โอกาสในการได้รับวัคซีนจริงสูงขึ้น ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Nd7JnryYiRWEqarK8 ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 11:30...

ขั้นตอนลงทะเบียนจดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ

ขั้นตอนลงทะเบียน จดแจ้งเป็นนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ทำได้ดังนี้ 1) เข้าไปที่เว็บไซต์ กีฬาอาชีพ www.thaips.org 2) เลือกหัวข้อ ระบบจดแจ้ง 3) คลิกที่ นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ 4) เลือกประเภทการจดแจ้ง นักกีฬาอาชีพ คลิกที่ จจ11 บุคลากรกีฬาอาชีพ คลิกที่ จจ15 5) Login เข้าสู่ระบบสำหรับผู้ที่เคยยื่นจดแจ้งแล้ว กรอก Username และ Password ที่เคยลงทะเบียนไว้ พร้อมยืนยันตัวตนกับระบบ reCAPTCHA...

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

COVID-19 ยังไม่ลดความรุนแรง สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย ยังคงมีข่าวพบผู้ป่วยใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงข่าวการแพร่กระจาย COVID-19 ในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจขยายเข้ามาในประเทศไทย ทำให้ทุกคนในประเทศไทยยังคงต้องระมัดระวังและปฏิบัติตามสุขอนามัย รวมถึงรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด จึงขอความร่วมมือ นักกอล์ฟ โค้ช แคดดี้ เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันทุกฝ่าย รวมถึงผู้ชมที่เข้ามาในสนามแข่งขัน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขัน อย่างเข้มงวด โดยปฏิบัติ ดังนี้ • ผ่านจุดคัดกรอง และวัดอุณหภูมิของร่างกาย ก่อนเข้าสนามแข่งขัน • สวมหน้ากากอนามัย •...

Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรีให้นักกอล์ฟ 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. นี้ ที่สนามหลวงหัวหิน

การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ SINGHA-SAT Hua Hin Championship 2022 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 ณ สนามรอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ...

ประกาศยืนยันวันแข่งขัน SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021

ประกาศยืนยันวันแข่งขัน – เพิ่มเติม รายการ : SINGHA-SAT TDT Kanchanaburi 2021 วันแข่งขัน : 12-14 กรกฎาคม 2564 สนามแข่งขัน : บลู แซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จ. กาญจนบุรี ภายใต้เงื่อนไข : นักกอล์ฟ แคดดี้ส่วนตัว ผู้ฝึกสอน...

การฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน)

เปิดรับสมัครแล้ว! การฝึกอบรมแคดดี้อาชีพกีฬากอล์ฟ ระดับ 1 (ขั้นพื้นฐาน) วันที่: 1 มิถุนายน 2565 เวลา: 8:30-17:00 น. สถานที่: ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด Zoom Application) ค่าสมัคร: 2,000 บาท (รวมค่าสมาชิกรายปีเรียบร้อยแล้ว) สมัครได้แล้ววันนี้ - 25 พฤษภาคม 2565 https://forms.gle/GYx28rGyED6W8N9w9 ตารางการเรียน (รูปแบบออนไลน์) 8:30-8:45 น....

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เรียน สมาชิกสามัญ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 หมวด 4 การประชุมใหญ่ ข้อ 26 คณะกรรมการสมาคมจะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๆ ละหนึ่งครั้ง ไม่เกินเดือนเมษายนของทุกๆ ปี ดังนั้นคณะกรรมการสมาคม จึงกำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564...

การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีของสมาชิก

เรื่อง การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีของสมาชิก เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ข้อที่ 10 กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี ทุกปีๆละ 1,000 บาท และตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ 12.4 หากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี นับจากปีที่ชำระครั้งสุดท้าย โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกได้สิ้นสุดลงซึ่งสมาชิกทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 จึงแจ้งและขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย...

การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี (ต่อบัตรสมาชิก)

เรื่อง การชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีของสมาชิก เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ข้อที่ 10 กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมประจำ ทุกปีๆ ละ 1,000 บาท และตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ 12.4 หากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปี นับจากปีที่ชำระครั้งสุดท้าย โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกได้สิ้นสุดลง ซึ่งสมาชิกทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ....

กำหนดการอบรมแคดดี้อาชีพ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2)

กำหนดการอบรมแคดดี้อาชีพ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:00-20:00 ณ คลับเฮ้าส์ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ -