SINGHA-SAT Boonchu Ruangkit Invitation Tour 2022

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 สนามแรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา เงินรางวัลรวม 2,000,000 บาทสมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996

Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ 14-16 ก.ย.นี้ ที่สนามพานอราม่า

การแข่งขัน Thailand Development Tour รายการ SINGHA-SAT TDT Nakhon Ratchasima 2022 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ สนามพานอราม่า กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่...

เปิดรับสมัครสอบโปรครั้งที่ 2/2565

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 1. อบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมนาสนามปัญญาอินทรา กรุงเทพฯ เวลา 8:30-17:00 น. ค่าสมัคร 3,000 บาท ปิดรับสมัคร 6 ตุลาคม 2565 เวลา 16:00 น. 2. สอบภาคสนาม วันที่ 18-21...

6th SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2022

วันที่ 14-16 กันยายน 2565 สนามแบล็ค เมาท์เทน กอล์ฟ คลับ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เงินรางวัลรวม 1,100,000 บาทสมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996

แจ้งสมาชิกให้ชำระค่าบำรุงประจำปี และค่าบำรุงประจำปีที่ค้างชำระ ครั้งที่ 2

เรื่อง แจ้งสมาชิกให้ชำระค่าบำรุงประจำปี และค่าบำรุงประจำปีที่ค้างชำระ ครั้งที่ 2 เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ข้อที่ 10 กำหนดให้สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี ทุกปีๆ ละ 1,000 บาท และตามข้อบังคับสมาคม ข้อที่ 12.4 หากสมาชิกไม่ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปีเกิน 3 ปีนับจากปีที่ชำระครั้งสุดท้ายโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกได้สิ้นสุดลง เพื่อให้การบริหารสมาคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย พ.ศ.2561 จึงแจ้งและขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย...

Player’s Lounge เปิดบริการอาหารฟรี! สำหรับนักกอล์ฟ 24-27 ส.ค.นี้ ที่สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่

การแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ SINGHA-SAT Chiangmai Championship 2022 ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2565 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าอาหารก่อนเริ่มการแข่งขันทุกรอบ (ยกเว้นรอบฝึกซ้อม) สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 24 ส.ค. เวลา...

สนามอัลไพน์ ปิดปรับปรุงคอร์ส C ตั้งแต่วันนี้ – 19 ส.ค. เปิดซ้อมได้ 20 ส.ค. นี้

สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ ปิดปรับปรุงคอร์ส C ตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม และจะเปิดให้ซ้อมได้วันที่ 20 สิงหาคม นี้ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน Thailand PGA Tour รายการ SINGHA-SAT Chiangmai Championship 2022 ระหว่างวันที่ 24-27...

SINGHA-SAT Khon Kaen Championship 2022

วันที่ 21-24 กันยายน 2565 ณ สิงห์ปาร์ค ขอนแก่นกอล์ฟคลับ จ.ขอนแก่น ชิงเงินรางวัลรวม 3,000,000 บาท
- ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ -