วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563
เงินรางวัลรวม 1,100,000 บาท
สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี

6th SINGHA Thailand Champions Tour 2020

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 เงินรางวัลรวม 1,100,000 บาท สนามกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996