วันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563
เงินรางวัลรวม 1,100,000 บาท
สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี

5th SINGHA Thailand Champions Tour 2020

วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563 เงินรางวัลรวม 1,100,000 บาท สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ จ.เพชรบุรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อคุณศิริลักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศัพท์ 089-956-6996