ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนเลือกกรรมการกีฬาอาชีพประเภทผู้แทนผู้เกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพ ฝ่ายผู้แทนบุคลากรกีฬาอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

ขอให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนดังกล่าวนำบัตรหรือหลักฐานอื่นทางราชการหรือหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุใช้ไม่ได้) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) เป็นต้น เพื่อแสดงสิทธิ์ในการลงคะแนนด้วยตนเอง

Previous articleกฤตชยพล พัตต์เก็บ 3 ฟุต แชมป์ สิงห์ เอสเอที ทีดีที ชลบุรี
Next articleไทยแลนด์ แชมเปี้ยนทัวร์ 2023 สนาม 6 สัปดาห์หน้า 20-22 ก.ย. ที่แบล็คเมาเท่น หัวหิน