27-29 March 2024, Royal Hua Hin Golf Course, Prachuap Khiri Khan, Prize money 1,000,000 Baht

Contact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996

1 David
2 Firoz Ali
3 Giovanni  Pallazzoli
4 Jame Lithiby
5 Joergen Persson
6 Kanemaru Seiichiro
7 Lam Kong Loong
8 Lee Jongsoo
9 Lee Whisuk
10 Matthew Richardson
11 Mokoto Takahashi
12 Nachimuthu Ramasamy
13 Nadeem  Inayat
14 Nigel  Walker
15 Robin Briars
16 scott Puzey
17 Simon Yates
18 Tom Marshall
19 Too Aung Nsang
20 Zaw Phang
21 กนก  โพธิสุวรรณ
22 กิตติ  อดิเรก
23 กู้เกียรติ  คำนิยม
24 คชารัฐ  วรกิตติฉัตร
25 จงจินต์  รัตนอังกูล
26 จรัล  แก้วมูล
27 จรุง  เถาจันทร์
28 จำเนียร  จิตรประสงค์
29 ฉกาจ  วารุณประภา
30 ฉลาด  ดีนาน
31 ฉัตรชัย  พัฒนโนภาค
32 ชัยกร  รัตนพันธ์
33 ชัยยศ  เซียมอวยชัย
34 ชุมพล  ชูวิลาศ
35 ไชยวิทย์  มาตรสิงห์
36 ณภพ  กิมสวัสดิ์
37 ณัฐ  เปรมจิตร
38 ดำรง บุญรอด
39 ดุสิต สมศักดิ์
40 โดม  คาโนวา
41 ต้อม  วรบุตร
42 ถาวร  วิรัตน์จันทร์
43 ทนงศักดิ์  หาญณรงค์
44 ทศ  อินทรทัต
45 ทัชชภัทร หมอยาดี
46 ทินกร จันทร์สมบูรณ์
47 เทอดพันธ์  บุ้งทอง
48 ธงชัย  ไกรกรุง
49 ธงชัย  ทิมา
50 ธงไชย  ไพรวัลย์
51 ธงฤทธิ์  เชียงคอน
52 ธนกร  ตนานุวัฒน์
53 ธนกฤต  มคธดล
54 ธนกฤต  เสกจินดา
55 ธนบูรณ์  ชินสุภางค์ภิเมธ
56 ธนพงษ์  บุษบก
57 ธนยศ  ท้บทิม
58 ธนวัฒน์  ตันติวิทย์
59 ธนันชัย  ประเสริฐแก้ว
60 ธนายุทธ  พ่วงอำภัย
61 ธนิต  เหลืองวิลัย
62 ธเนศ  แสงสุย
63 ธรรมชาติ  เลิศบุญธรรม
64 ธรรมนูญ  ศรีโรจน์
65 ธานินทร์  นิ่มโอษฐ์
66 ธีรพล  พงษ์พิทยาไพโรจน์
67 นิธิศ  สุขสำราญทวี
68 นิพนธ์  ภวกุล
69 นิพนธ์  สกุลวีรวรรณ
70 นิรันดร์  ฉัตรไกรเสรี
71 บรม  ทะน้อม
72 บรรหาร  ศิริวุฒิ
73 บุญชู  เรืองกิจ
74 บุญยิ่ง  นิลจ้อย
75 บุญสวัสดิ์  ธนานุพันธ์
76 ปฏิภาณ  ภู่ระย้า
77 ประพันธ์  มากแสง
78 ประเมิน  เสนแย้ม
79 ประสิทธิ์  ชิ้นปิ่นเกรียว
80 ประเสริฐ  ตันตราภิวัฒน์
81 ประหยัด   มากแสง
82 ปราโมทย์  สุกันตะ
83 พจน์  ประจักษ์ธนาธร
84 พศวีร์  โชติชวง
85 พัฒนา  อันติมานนท์
86 พิเชต  ภุมราสกุล
87 พีรพล  งามทองประกาย
88 พีระ  ตันตสิรินทร์
89 พีรันธร  จตุรกุล
90 พูลลาภ  เยือกเย็น
91 ไพรัช ชิวารักษ์
92 ไพรัตน์  สมุทรผ่อง
93 ไพรินทร์  นาคประนม
94 มนตรี การีพัฒน์
95 ยุทธพร  มหรรณพ
96 รังสรรค์  รักสมจิตร
97 รัฐวิชญ์  โรจน์วรากิตติ์
98 ราเมศว์  อินทรเจริญศักดิ์
99 เรียนจด  นิลขำ
100 เรืองฤทธิ์  แสงแก้ว
101 เลิศ  ภักดีภูมิ
102 วรวิทย์  ภีร์สวัสดิ์
103 วรุณ  มุฑารักษ์
104 วัชระ  ประภาคีรี
105 วิชยะ  ศรีนาคาร์
106 วิชัย  เวียงนนท์
107 วิเชียร  สกุนินนท์
108 วิมล  โสดารัตน์
109 วิรุฬห์ วงศ์อภิสัมโพธิ์
110 วิสันต์  ภิรมย์กาญจนศักดิ์
111 วีระ  เสียงเย็น
112 ศิริพงษ์  ชุ่มชูศรี
113 ศุภวิทย์  เทียนสมบูรณ์
114 ศุภสิทธิ  เกษร
115 สมเกียรติ  ศรีสง่า
116 สมชาย  สายวงษ์
117 สมบูรณ์  ลีลาธิติกุล
118 สมศักดิ์  เด่นชัย
119 สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ
120 สังวาล  วิรัตน์จันทร์
121 สาโรจน์  แผ่นทอง
122 สิน  การินทร์
123 สุขสันต์  เมืองชุมพล
124 สุรเดช  สุขสมบูรณ์
125 สุวิทย์  พหุโล
126 อนันต์  ชูช่วย
127 อนิรุธ  เรืองทับ
128 อนุชา  แย้มน้อย
129 อมฤต  เที่ยงดาห์
130 อวยชัย  ภูริปัญญานนท์
131 อาณัต  แช่มชื่น
132 อาทิตย์  โคตรมหา
133 อิทธิพล  ชมภูนุช
134 อุดม  พูลสวัสดิ์
135 อุดร  ดวงเดชา
136 เอกชัย  ศรีวรมัยกุล
137 วิทยา  วรพันธ์
138 สายันต์  อัคสินธวังกูร
139 สุจิโรจน์  เอ่งฉ้วน
140 ไมตรี  อริยสัจกุล
141 หลุยส์  สุนายนตร
142 Kimmo Vihanto Am

ประหยัด มากแสง แชมป์ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2024 สนามที่ 2

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2024 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ที่สนามรอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะ 6,515 หลา พาร์ 72 ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ หรือ...

ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2024 สนามที่ 2 หลวงหัวหิน 27-29 มี.ค.นี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ รายการ สิงห์-เอสเอที ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ 2024 สนามที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ที่สนามรอยัล หัวหิน กอล์ฟ คอร์ส จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยน ทัวร์ หรือ ทีซีที ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลัก สิงห์ คอร์ปอเรชั่น, การกีฬาแห่งประเทศไทย,...

2nd SINGHA-SAT Thailand Champions Tour 2024

27-29 March 2024, Royal Hua Hin Golf Course, Prachuap Khiri Khan, Prize money 1,000,000 BahtContact & Apply: Ms. Siriluck Sonyam (Pu) Tel: 089-956-6996  Line id: pu6996 1 David 2 Firoz Ali 3 Giovanni  Pallazzoli 4 Jame Lithiby 5 Joergen Persson 6 Kanemaru Seiichiro 7 Lam Kong Loong 8 Lee Jongsoo 9 Lee...
Previous articleขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2024
Next articleDogFight Golf ผู้ร่วมสนับสนุน Thailand PGA Tour และ TDT ปี 2567 อย่างเป็นทางการ