สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญประจำปี 2565 ซึ่งได้ดำเนินการอบรมกฎข้อบังคับ, สอบภาคสนามและอบรมทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 #2 มีผู้สำเร็จครบหลักสูตรทั้งสิ้น 24 คน แบ่งเป็นประเภทนักกอล์ฟอาชีพ (TP) จำนวน 11 คน และประเภทผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ (GI) จำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตรได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และคุณป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายก (ฝ่ายพัฒนา) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School ในครั้งนี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 #2 และขอขอบคุณวิทยากร, เจ้าหน้าที่ และทีมงานทุกฝ่ายที่ทำให้การอบรมและการสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School 2022 #2 สามารถขึ้นทะเบียนสมาชิกและชำระค่าบำรุงสมาคมฯได้ที่ https://forms.gle/fKuVwLebJRyH7oSY9

Previous articleX-Change By Thailand PGA สัมมนาวิชาการกอล์ฟกับวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ
Next articleประหยัด แจ๋วจบ 22 อันเดอร์ นำรวดซิวแชมป์ บุญชูฯ ที่แรนโชว์ฯ