สารต้องห้ามทางการกีฬา

สารต้องห้ามทางการกีฬา
อันตรายจากการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
คู่มือ การขออนุญาตใช้สารต้องห้ามเพื่อการรักษา
พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564
รายการต้องห้าม ประจำปี พ.ศ. 2565 (Prohibited List)
หนังสือยินยอม
ยาที่ใช้ได้ ยาที่ห้ามใช้
การตรวจสอบยาที่มีส่วนประกอบของสารต้องห้าม https://www.globaldro.com/US/search
มาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติตามประมวลกฏข้อบังคับโดยภาคี
กฏการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก
คู่มือนักกีฬา (Athlete Guide)
กระบวนการควบคุมสารต้องห้าม
Previous article3 นักกอล์ฟนำร่วมหลังจบรอบสองไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ที่หัวหิน
Next article‘ฉ่างไท้’ นำ1สโตรก ศึกไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รอบสามที่หัวหิน