คุณค่าของกีฬาในแง่มุมที่มากกว่าการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ความสนุกสนานที่ได้รับ หรือความภาคภูมิใจจากผลของการแข่งขัน… หากแต่เป็น ‘คุณค่าที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในกีฬา’ ให้กับผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน นักกีฬาที่อยู่ทั้งใน และนอกสนาม รวมไปถึงกองเชียร์ ผู้ชมทางบ้าน และพวกเราทุกคน ก่อให้เกิดมุมมองต่อกีฬาใหม่ ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

© นักกีฬาไทย รวมใจสานฝัน