สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมบนคลับเฮ้าส์ สนามบางประกง ริเวอร์ไซด์ คันทรีคลับ จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมและคณะกรรมการสมาคมฯ รวมถึงสมาชิกสามัญจำนวน 59 คน เข้าร่วมครบองค์ประชุม

วาระสำคัญในการประชุมเรื่องงบดุลการเงินปี 2563 และปี 2564 นายเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ เป็นผู้แถลงวาระดังกล่าว สรุปได้ว่าปี 2563 และปี 2564 มีรายได้มากกว่ารายจ่ายและสถานะทางการเงินเพียงพอต่อการจัดการกิจการสมาคมในปี 2565 ตามแผนที่วางไว้ และได้แต่งตั้ง นายพจน์ สีลวานิช เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และปี 2565 ต่อไป โดยในที่ประชุมลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระการประชุมใหญ่ครั้งนี้

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณผู้แทนจากการกีฬา นายจามร จามรี นิติกร3 งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร และนายณัฐพงษ์ อ้วงเฮง ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการสมาคมฯรวมถึงสมาชิกสามัญทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมและมุ่งพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นอกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และปี 2564 ทางสมาคมได้จัดการแข่งขันรายการ Thailand PGA One Day Challenge โดยผลการแข่งขันอันดับที่ 1 ร่วม ธงฤทธิ์ เชียงคอน, ธนรัชต์ ศรีสถาพร 5 อันเดอร์ 67 อันดับ 3 ร่วม ปุณณวิชญ์ ฮิรายามา, ภัทระ อมรเวชรัตน์, สุทธิเจตน์ คูห์รัตนพิศาล, 4 อันเดอร์ 68 อันดับ 6 ร่วม ปิยณัติ จุติเวช, พงศ์พิพัฒน์ กองทอง, สมศักดิ์​ เด่นชัย​, 3 อันเดอร์ 69 อันดับ 9 ร่วม ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม และยุทธพร มหรรณพ 2 อันเดอร์ 70

Previous articleSINGHA-SAT TDT Hua Hin 2022
Next articleSINGHA-SAT Cha-am Championship 2022