การอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ
GOLF SWING BIOMECHANICS

วันที่ 23-25 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียน ธงชัย ใจดี ไตรวิเทศศึกษา จังหวัดลพบุรี

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม
– เป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี และ ALL THAILAND GOLF TOUR
– ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรกีฬาอาชีพของการกีฬาแห่งประเทศไทย
– ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกอล์ฟจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย หรือ สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี

รับสมัครจำนวน 60 ท่าน!
ฟรี! ค่าที่พัก อาหาร และค่าอบรม

สมัครเข้าร่วมงานอบรมได้ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ ติดต่อ คุณศรัณย์ ลัทธ์พิทยา เบอร์ติดต่อ 0860143280 EMAIL : SARUN.L@RPMSPORTSBKK.COM

Previous articleSINGHA-SAT Nakhon Nayok Championship 2019
Next articleณัฏฐวรรธน์-นพรัตน์ ดีสุดรอบควอลิฟาย สวิงไทยพีจีเอ จันทบุรี