ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปโดยไม่มีกำหนด

รายการ : “SINGHA-SAT TDT Kabinburi 2021”
สนามแข่งขัน: กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จังหวัดปราจีนบุรี
วันแข่งขันเดิม: 9-11 สิงหาคม 2564
หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น

TOURNAMENT POSTPONED

Event: “SINGHA-SAT TDT Kabinburi 2021”
Venue: Kabinburi Sport Club, Prachinburi
Original Date: 9-11-August 2021
New Date: To be Confirmed.
Note: Due to the current worsening situation of the Covid-19 pandemic in Thailand.

Previous articleนายกเอกซ์ ให้คำมั่นเดินหน้าหาทางจัดแข่งขันต่อ
Next articleเลื่อนการแข่งขัน SINGHA-SAT Prachinburi Championship 2021 ออกไปโดยไม่มีกำหนด