เรื่อง ประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯปฏิบัติงานที่บ้าน
เรียน สมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่กระจายในเกือบทุกจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สมาคมฯ สอดคล้องตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ประกาศให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้พิจารณาและมีมติให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง สมาชิกที่มีความประสงค์ติดต่อสมาคมฯ ในช่วงการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) สามารถติดต่อสมาคมฯได้ที่ email: support@thailandpga.or.th หรือ fb: m.me/thailandpga

จึงประกาศแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

Previous articleเลื่อนการแข่งขัน Thailand Development Tour 2 รายการ
Next articleร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของ รศ.อิราวัณณ์ ผาณิตวงศ์