กำหนดการอบรมหลักสูตรแคดดี้อาชีพ รุ่นที่ 1/2563 (ครั้งที่ 1)

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:00 – 20:00 น.
ห้องลีลาวดี ชั้น 1 อาคารโรงแรมเอเวอร์กรีน (อยู่ในสนาม Evergreen Hills Golf Club and Resort) จ.กาญจนบุรี

ตรวจสอบรายชื่อ 👉 https://bit.ly/2IQLgnL