เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 2560 คุณวิสุทธิ์ วิวัฒนะประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ สนามกอล์ฟ Watermill Golf & Gardens เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ณ ที่ทำการสมาคมฯ