Date: 24 July 2018
Prize Money: 300,000 Baht
Venue: The Pine Golf & Lodge

สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อ น.ส.ชไมพร พรมสมบัติ 085-913-8883  โปร วัลลภ ขนาดนิด 092-145-5619

รายละเอียดการแข่งขัน

            สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (Thailand PGA) จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพให้กับสมาชิกของสมาคมรายการ “Thailand One Day Tour” ครั้งที่ 1/2561

สนามแข่งขัน สนามกอล์ฟ THE PINE GOLF & LODGE
39 หมู่ 8 ถนน สังฆสันติสุข แขวง กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพฯ 10530 เบอร์โทรศัพท์ : 02-178-3664
วันแข่งขัน วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561
เวลาแข่งขัน เริ่มแข่งขันพร้อมกัน เวลา 12:00 น.
ค่าสมัคร คนละ 2,000 บาท (รวมอาหารเย็นในงานประกาศผลการแข่งขัน)

กำหนดการรับสมัครแข่งขัน

ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ปิดรับสมัครวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

สมัครแข่งขันได้ที่

น.ส.ชไมพร พรมสมบัติ   085-913-8883
โปร วัลลภ ขนาดนิด   092-145-5619

ผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขัน สามารถโทรสมัครได้ทั้ง 2 หมายเลขและชำระค่าสมัครที่สนามแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน

หมายเหตุ  1.นักกอล์ฟต้องชำระค่าแคดดี้ตามอัตราที่สนามกำหนด
2.นักกอล์ฟอาวุโสใช้รถกอล์ฟในการแข่งขันได้ (นั่งคู่ได้) และต้องชำระค่ารถกอล์ฟตามอัตราที่สนามกำหนด
3.นักกอล์ฟประเภท GI ไม่อนุญาตให้ใช้รถกอล์ฟในการแข่งขัน

ระเบียบการแข่งขัน

  1. เงินรางวัลรวม 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน ดังนี้
  • 1.1 ประเภท GI เงินรางวัลรวม 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) อันดับที่ 1-40 ได้รับเงินรางวัล
  • 1.2 ประเภท Super Senior เงินรางวัลรวม 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) อันดับที่ 1-40 ได้รับเงินรางวัล
  • 1.3  ประเภท Grand Senior เงินรางวัลรวม 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) อันดับที่ 1-30 ได้รับเงินรางวัล
  • 1.4  หากลำดับสุดท้ายของแต่ละประเภทมีมากกว่า 1 คนจะใช้การเปรียบเทียบสกอร์การ์ดตามหมายเหตุลำดับสิทธิ์การเข้าแข่งขันฯ หมายเหตุข้อที่ 2.
  • 1.5  เงินรางวัล รับที่ห้อง Tournament Room หลังจบการประกาศผลการแข่งขัน
2. อันดับ 1-10 จากนักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ตามตารางเงินรางวัลของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทยและ Thailand Champions Tour สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
3. สมาชิก Thailand Champions Tour ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
4. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
5. ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันครบ 3 ครั้งในปี 2018 และมี Order of Merit อยู่ในอันดับ 1-5 ได้สิทธิ์เล่นใน TDT (Thailand Development Tour)

1st Thailand One Day Tour 2018

Date: 24 July 2018 Prize Money: 300,000 Baht Venue: The Pine Golf & Lodge สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อ น.ส.ชไมพร พรมสมบัติ 085-913-8883  โปร วัลลภ ขนาดนิด 092-145-5619 รายละเอียดการแข่งขัน             สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (Thailand PGA) จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพให้กับสมาชิกของสมาคมรายการ “Thailand One Day Tour” ครั้งที่ 1/2561 สนามแข่งขัน สนามกอล์ฟ...
Previous article‘จาตุรนต์-อติรุจ’ รั้งจ่าฝูงร่วม ศึกสวิง สิงห์ เอสเอที ไทยพีจีเอ ที่นครนายก
Next article‘อติรุจ’ ใกล้แชมป์อาชีพรายการแรก นำ 3 สโตรคศึก สิงห์ เอสเอที ไทยพีจีเอ ที่นครนายก