สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย นำโดย คุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และ คุณอานันต์ เผือกพิบูลย์ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม การแข่งขันกีฬา ภายใต้มาตรการการป้องกันในสถานการณ์โควิด-19

ตามประกาศการผ่อนปรนระยะที่ 4 ข้อ ง. สนามกีฬาประเภทกลางแจ้งโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งรวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬาโดยไม่มีผู้ชม ถ่ายทอดภาพเพื่อชมการแข่งขันได้โดยไม่มีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย และผู้จัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภทต้องลงทะเบียนจัดแข่งขัน ภายใต้การควบคุมกำกับของการกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบมีความจำเป็นต้องจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมของกระทรวงสาธารณสุข

การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือ ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ผ่อนคลายกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ภายใต้มาตรการการป้องกันในสถานการณ์โควิด-19 โดยประชุมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

Previous articleการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
Next articleตารางการแข่งขันประจำปี 2563