พูดคุยเล่าสู่กันฟังกับนายกเอ็กซ์ เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา

143

พูดคุยเล่าสู่กันฟังกับคุณ เมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา (นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย) ถึงผลงานที่ผ่านมา การจัดการแข่งขันหลังสถานการณ์ โควิด-19 และการพัฒนาวงการกอล์ฟอาชีพไทยต่อไป