Q-School 2020

การสอบเพื่อเป็นสมาชิกสามัญและวิสามัญของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563

  1. การอบรมกฎข้อบังคับและมารยาทกีฬากอล์ฟ ค่าสมัคร 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วันที่ สถานที่ ผลการสอบ
11 ธันวาคม 2563 (08:00-16:30) ปัญญาอินทรา กอล์ฟ คลับ กรุงเทพฯ 1/2563

ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2563

  1. การสอบภาคสนาม ค่าสมัคร 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมแคดดี้และกรีนฟี)

วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ณ กบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ จ.ปราจีนบุรี (กรีนฟี วันธรรมดา 300.- วันหยุด 500.- แคดดี้ 350.-) ปิดถอนตัว วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16:00 น. รายชื่อ l ระยะ

เวลาออกรอบ ผลการสอบ
วันที่ 1 TP | GI
วันที่ 2 TP | GI
วันที่ 3 TP | GI
วันที่ 4 TP | GI

ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2563

  1. การอบรมภาคทฤษฎี ค่าสมัครประเภท นักกอล์ฟอาชีพ 10,000 บาท ประเภท ผู้ฝึกสอนกอล์ฟอาชีพ 21,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วันที่ สถานที่
เลื่อนไม่มีกำหนด

ยังไม่เปิดรับสมัคร

สมัครได้ที่ https://forms.gle/Y5Yo9guZVsQAtuhA7

หมายเหตุ : การสมัครหลังจากวันปิดรับสมัคร หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ให้ผู้อำนวยการสามารถพิจารณารับเพิ่มได้ ซึ่งผู้สมัครต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มขึ้นรายการละ 1,000 บาท จากค่าสมัครเดิมโดยบังคับใช้ทุกรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-136-2091
support@thailandpga.or.th
m.me/thailandpga