กำหนดการอบรมแคดดี้อาชีพ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17:00-20:00
ณ คลับเฮ้าส์ สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น