ประกาศ

เรื่องการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอีเมลของสมาคมฯ

เนื่องด้วยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็บไซต์ของสมาคมฯ จาก www.pgathailand.com เป็น www.thailandpga.or.th และเปลี่ยนแปลงอีเมลจาก support@pgathailand.com เป็น support@thailandpga.or.th เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ และใช้ช่องทางดังกล่าวในการติดต่อกับสมาคมฯ

ประกาศ ณ วันที่ 24 ม.ค. 2560

 

Previous article“ประหยัด” ผงาดแชมป์สิงคโปร์โอเพ่นรับ 6.3ล.ควงพชรไปเล่นดิโอเพ่น
Next articleเปิดรับสมัครแล้ว Thailand PGA Q-School 2017